TG Plus

misja wizja i strategia

0panowyjemy ogień i wodę dla naszych Partnerów

Nasze główne działania koncentrują się na budowie, przebudowie, remontach i serwisach sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz obiektach inżynierskich.
Takich jak:

Stacje gazowe
Stacje tankowania CNG
Zbiorniki retencyjne wód opadowych
Kotłownie konwencjonalne oraz układy koogeneracyjne
Powiększ mapę

TG Plus Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
(Teren Gazowni Warszawskiej Budynek 9 I)
tel./fax. (022) 631 08 25
kom. 602 522 300
biuro@tgplus.pl